Blagovno znamko lahko tudi izgubiš, če ta postane generik, je odločilo Sodišče EU (Kornspitz C-409/12) | UPORABNA STRAN

Blagovno znamko lahko tudi izgubiš, če ta postane generik, je odločilo Sodišče EU (Kornspitz C-409/12)

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv pravi Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1). Malokdo pa ve, da znamko lahko tudi izgubiš (ti jo razveljavijo / prekličejo / razglasijo za neveljavno).

blagovna-znamka

Prav to se je zgodilo v primeru Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH (C-409/12), ki ga je avstrijsko sodišče kot predhodno vprašanje poslalo Sodišču EU, ki je podalo mnenje, da mora družba Backaldrin izgubiti blagovno znamko Kornspitz, ker je ljudje niso več povezovali s posameznim izdelkom ali storitvijo določenega podjetja, temveč se splošno povezuje z določeno vrsto / skupino izdelkov ali storitev.

Znamka Kornspitz je bila registrirana za mešanico za peko kruha, ki je bila dobavljena pekom, ti pa so iz mešanice nato naredili štruco kruha, ki ima na obeh straneh špičasto obliko. Skupaj s tem je Backaldrin privolil v uporabo blagovne znamke s strani pekov in distributerjev hrane. Peki, distributerji ter konkurenčna podjetja so vedela, da je beseda Kornspitz registrirana kot blagovna znamka podjetja Backaldrin. Problem pa je bil pri končnik kupcih, ki besedo dojemajo kot splošno ime za tipične štruce kruha z zašpičenimi robovi. To dojemanje je med drugim razloženo prek dejstva, da peki, ki uporabljajo Backaldrin mešanico, običajno ne obveščajo svojih kupcev, da je beseda Kornspitz registrirana blagovna znamka ali da so štruce narejene iz te mešanice.

kornspitz

Vprašanje, ki je bilo poslano na Sodišče EU je bilo torej, ali je možno preklicati blagovno znamko, če se jo dojema kot splošno ime oz. občo oznako za proizvod ali storitev za katero je registrirana (zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu), vendar ne s strani prodajalcev končnega izdelka, ampak s strani kupcev. Sodniki so podali mnenje, da je znamko možno preklicati, če je znamka postala splošno ime za istovrstne izdelke z vidika kupcev izdelka. Dejstvo, da se prodajalci zavedajo obstoja blagovne znamke in izvora, ki ga označuje, ne more samo po sebi izključiti preklica znamke.

Kako preprečiti, da bi blagovna znamka prešla v splošno ime (generično uporabo)?

Glede na odločitev, ki ga je v postopku predhodne odločitve podalo Sodišče EU, mora subjekt, ki je registriral znamko izkazati tudi zadostno skrbnost glede ohranitve razlikovalnega učinka svoje znamke. Na splošno se je treba izogibati taki uporabi znamke, da se dojema s strani pomembne javnosti kot splošno ime za blago ali storitve, za katere je registrirana, namesto kot označbo izvora.

V primeru, kot je ta, v katerem prodajalci proizvoda, pridobljenega iz mešanice, ki jo dobavlja imetnik znamke, svojih strank na splošno ne obveščajo, da je bil znak, ki označuje zadevni proizvod, registriran kot znamka, in tako prispevajo k temu, da je ta znamka postala obča oznaka, pomeni opustitev navedenega imetnika, ki ne sprejme nobenih ukrepov, s katerimi bi te prodajalce lahko spodbudil k večji uporabi te znamke za prodajo proizvoda, opustitev v smislu člena 12(2)(a) Direktive 2008/95.

Sodišče EU je preklicalo blagovno znamko v primeru Kornspitz, ker imetnik znamke ni spodbujal prodajalcev kruha iz mešanice Kornspitz, da obveščajo kupce, da je Kornspitz registrirana blagovna znamka.

Rešitev je torej, da subjekt opozarja kupce na to, da je nekaj registrirana blagovna znamka. Apple, ki ima med drugim registrirano tudi znamko iPod bi z lahkoto ostal brez nje, če nebi na čisto vsakem koraku pisalo, da je iPod registrirana blagovna znamka družbe Apple. Možnosti izgube znamke se morajo bati predvsem bolj prepoznavne znamke, a vseeno tudi vsem ostalim ne bo škodilo, če dodajo znak TM ali (R) in dopišejo, da gre za registrirano znamko določene družbe.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: