Pravice, ki vam pripadajo kot potniku na vlaku v EU (Pravice potnikov v železniškem prometu) | UPORABNA STRAN

Pravice, ki vam pripadajo kot potniku na vlaku v EU (Pravice potnikov v železniškem prometu)

Tako kot pri prevozih z letalom imate tudi pri prevozu z vlakom v Evropski uniji na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 nekaj pravic v primeru odpovedi, zamude ali izgube in poškodovanja prtljage. Pravice potnikom v železniškem prometu načeloma pripadajo v mednarodnem prometu na območju Evropske unije.

vlak-potniki

Evropske države pa se same odločijo ali te pravice veljajo tudi za notranji promet. Glede na zapis na spletni strani Slovenskih železnic »Določila Uredbe o pravicah potnikov veljajo za potovanja z vlaki po EU in v Švici ter po Norveški, prav tako pa tudi v notranjem prometu na Slovenskih železnicah.« Je moč razumeti, da v Sloveniji Uredba velja tudi v notranjem prometu.

V primeru odpovedi ali zamude vlaka
V primeru, da ima vlak zamudo ali je odpovedan imate med čakanjem pravico do ustreznih informacij. Če je sporočeno, da bo vlak na končni cilj prispel z najmanj enourno zamudo imate pravico, da odpoveste potovanje in zahtevate takojšnje povračilo cene vozovnice (v celoti ali za del poti, ki še ni bil opravljen).

Če zaradi zamude ne morete dokončati svojega potovanja ste lahko upravičeni do povratnega potovanja do začetne točke vašega potovanja ali do prevoza do končne točke potovanja v najkrajšem možnem času (ali na poznejši datum po vaši izbiri). Seveda pa ste glede na čas čakanja upravičeni tudi do hrane in osvežilnih pijač. V primeru, da je potrebna prenočitev pa tudi do tega.

V primeru, da se odločite nadaljevati po načrtu ali da boste sprejeli drug način prevoza do svojega cilja ste lahko upravičeni do odškodnine v vrednosti 25% cene vozovnice v primeru zamude od 1 do 2 ur, v primeru zamude daljše od 2 ur pa v vrednosti 50% cene vozovnice. Upošteva se zamuda posameznega vlaka, ki je nastala na območju EU, v Švici, na Norveškem ali v Sloveniji.

Nič od tega ne velja:
*če ste bili o pričakovani zamudi obveščeni preden ste kupili vozovnico,
*če je bila zamuda z nadomestnim prevozom manjša kot 60 minut,
*če je bil prevoz v celoti ali deloma opravljen zunaj EU, če je zamuda nastala zaradi okoliščin, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik kljub ustreznim varnostnim ukrepom ni mogel izogniti, njihovih posledic pa ne preprečiti
*če je zamuda nastala po vaši krivdi ali po krivdi tretje osebe,
*v primeru napovedane stavke osebja prevoznika.

V primeru izgube ali poškodovanja prtljage
Če je bila prtljaga med potovanjem z vlakom oddana in se ta izgubi ali poškoduje ste upravičeni do odškodnine, razen če je bila neustrezno zapakirana, neprimerna za prevoz ali posebne narave.

Odškodnina pa znaša do 1.300€ za kos oddane prtljage, če lahko dokažete vrednost vsebine prtljage oz. 330€ za kos, če ne morete dokazati vrednosti prtljage. Pri smrti ali poškodbi potnika v železniški nesreči ima potnik oz. njegovi vzdrževani družinski člani pravico do odškodnine za izgubljeno ali poškodovano ročno prtljago, ne glede na to, ali je bila oddana ali ne, v znesku do 1.500 EUR.

V primeru poškodbe ali smrti
Pri smrti ali poškodbi potnika v železniški nesreči ima potnik oz. njegovi vzdrževani družinski člani pravico do odškodnine, vključno s predujmom, ki ga prejme v 15 dneh po nesreči, za kritje najnujnejših potreb. V primeru smrti predujem znaša najmanj 21.000€ na potnika.

Kako podati zahtevo po nadomestilu pri Slovenskih železnicah?
Zahtevo po nadomestilu lahko oddate na posebnem obrazcu ali na drug način v pisni obliki. Priložiti je treba izvirnike vozovnic, rezervacij, doplačil ter potrdilo o zamudi. Osebje vlaka ali blagajniško osebje vam bo nastalo zamudo potrdilo ob prihodu v namembno postajo, to pa bo nato podlaga za preverjanje upravičenosti odškodnine. Več informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki: 080 19 10 ali po e-pošti: pritozbe.pohvale@slo-zeleznice.si

vir.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: