Razpis za fiksno telefonijo celotne javne uprave je zaradi revizije ustavljen – Amis trdi, da je razpis pisan na kožo konkurentu | UPORABNA STRAN

Razpis za fiksno telefonijo celotne javne uprave je zaradi revizije ustavljen – Amis trdi, da je razpis pisan na kožo konkurentu

Prvi razpis za fiksno telefonijo, ki pokriva celotno javno upravo je ministrstvo za javno upravo objavilo maja 2014. Razpis obsega 179 naročnikov s približno 20.000 priključki na 1900-ih lokacijah po Sloveniji za obdobje treh let, ocenjena vrednost naročila je 6 mio €.

telefon

 

 

Ministrstvo za javno upravo si je pri javnem naročilu izbralo postopek konkurenčnega dialoga, ki omogoča nekoliko več fleksibilnosti, a v začetku decembra je bilo znano, da bo družba Amis v lasti Telekoma Austria in njen partner Kron Telekom vložila zahtevek za revizijo postopka, saj pri Amisu menijo, da je razpis za fiksno telefonijo pisan konkurentu in v tem primeru ciljajo na državni Telekom Slovenije.

Boštjan Košak, direktor Amisa in izvršni direktor družbe Simobil je odločitev argumentiral takole: »V Amisu ugotavljamo, da razpisni pogoji kažejo na jasen namen naročnika, da odda storitev stacionarne telefonije državnemu ponudniku. Zato bomo vložili revizijo, saj smo mnenja, da lahko naročnik v konkurenčni telekomunikacijski panogi vendarle pridobi več kot samo eno ponudbo – državnega ponudnika.«

Pri Amisu so izpostavili štiri točke in sicer:
*nedefiniranost javnega naročila, saj javno naročilo vsebinsko ni v celoti določeno, saj za približno 400 lokacij naročnik ni podal niti podatkov o zahtevanih količinah telefonskih priključkov. S tem podatkom Telekom Slovenije razpolaga, naročnik pa javnega naročila kljub pozivom ni dopolnil
*neenakopravna obravnava ponudnikov – V javnem razpisu je podana zahteva, da mora biti potrebna infrastruktura za potrebe zagotavljanja storitev telefonije in integracije sistemov ločena od komunikacijske infrastrukture omrežja državnih in javnih organov. Državni ponudnik pa je pri velikem delu naročnikov, ki nastopajo v tem javnem naročilu, že nastopa v vlogi ponudnika podatkovnih povezav, ki jih je pridobil na osnovi drugega javnega naročila.
*izločanje konkurence – skrajni roki, ki predvidevajo, da v roku 90 dni pride do vzpostavitve storitve na več kot 1800 lokacijah oziroma priključiti minimalno 20 različnih lokacij po vsej Sloveniji dnevno. Tega po besedah Amisa ne zmore izvršiti noben od ponudnikov na slovenskem trgu.
*nova oprema – nedoslednost naročnika pri javnem razpisu se kaže pri dobavi stacionarnih telefonov. V razpisni dokumentaciji je naročnik jasno zapisal, da mora imeti vsa ponujena in dobavljena ter zamenjana terminalska oprema leto proizvodnje 2014 ali novejše. Pri Amisu so naročniku poslali zahtevo za bolj jasno specifikacijo starosti dovoljene opreme, saj bi bilo pošteno da naročnik zahteva novo opremo, ki je stara manj kot eno leto. Tako pa bi bil tudi obstoječi naročnik v primeru izbora dolžan zamenjati opremo v celoti. Naročnik pa je odgovoril, da starost aparatov ni bistven element konkurenčnega dialoga, dokler je storitev opravljena v skladu s pogodbo. Uporabniki pa se o potrebi po menjavi opreme odločajo sami, naknadno, hkrati pa naj bi ponudnik lahko sam odločil ali bo določeno opremo zamenjali oziroma je ne bo. S tem je v prednosti obstoječi državni ponudnik, saj ni potrebno menjati aparatov.
*ponudbeni predračun – Pri Amisu izpostavljajo, da je iz priloženih obrazcev razvidno, da je ponudbeni predračun skoraj identična kopija cenika državnega ponudnika. Storitve se obračunavajo po minutnem intervalu, kot storitev stacionarne telefonije obračunava državni ponudnik, četudi ponujajo obračun po sekundnem intervalu, kar omogoča neposreden in občuten prihranek. Prav tako so po vzoru državnega ponudnika določene mednarodne cone klicev v tujino.

Kot je zapisal STA so na ministrstvu pojasnili, da je bilo z obema kandidatoma (Amis s partnerjem ter Telekom Slovenije) opravljeno enako število krogov dialoga s predvideno enako vsebino, prav tako je bilo obema omogočeno dodajanje pisnih predlogov glede oblikovanja posamezne rešitve ter nato možnost podajanja pisnih pripomb in predlogov na osnutek pogodbe. Oba kandidata sta aktivno sodelovala in na ministrstvu so poudarili, da so izbrali rešitev oz. storitev, ki jo lahko izvajata oba kandidata. Izbira najugodnejšega pa je v pretežnem delu sloni na ceni storitve.

Simobil, ki je prav tako kot Amis v lasti Telekoma Austria, se je potegoval na razpisu za storitve mobilne telefonije in uspel v delu sklopu telefonskih storitev, podatkovne storitve pa je dobil Telekom Slovenije. Izbira je bila znana oktobra, a se izvajanje še ni začelo, saj je zahtevo za revizijo razpisa podal Telekom Slovenije. Pri Simobilu odločitev državne revizijske komisije pri Simobilu pričakujejo do konca letošnjega leta.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: