BTC City Ljubljana do leta 2020 dobiva nov avtocestni priključek, krožišča in širitev cest v vrednosti 300 mio € | UPORABNA STRAN

BTC City Ljubljana do leta 2020 dobiva nov avtocestni priključek, krožišča in širitev cest v vrednosti 300 mio €

BTC City Ljubljana bo na področju infrastrukture doživel kar nekaj sprememb, saj so prejšnji teden Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo, DARS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter BTC podpisali sporazum o zagotavljanju sočasnega razvoja gospodarskih projektov in državne infrastrukture na širšem območju BTC Cityja Ljubljana.

Za 300 mio € naložb do leta 2020
Sporazum na področju BTC Cityja Ljubljana predvideva 10 investicij v skupni vrednosti 300 mio €. Pet projektov je v pristojnosti Mestne občine Ljubljana, za štiri je odgovoren DARS, en projekt pa je v rokah Direkcije RS za infrastrukturo. Projekti bodo v skladu s terminskim planom dokončani do leta 2020, a določeni posegi bodo končani prej. Dve večji naložbi, ki nista zajeti v ta sporazum in bosta zgrajeni na širšem področju BTC Cityja Ljubljana pa sta IKEA ter Intermodalni logistični terminal Ljubljana, ki se bo raztezal na površini 170.000 m2 in bo tako eden največjih kopenskih terminalov v osrednji in jugovzhodni Evropi.

Klikni na sliko za povečavo.

Investicije v rokah MOL
1. Ureditev prometnega pasu za prosto (mimo semaforja) zavijanje desno s Šmartinske ceste naj južno servisno cesto ob H3 v smeri proti Bratislavski cesti. Ureditev dodatnega pasu za vožnjo naravnost z zahodnega kraka južne servisne ceste preko Šmartinske ceste na vzhodni krak. Razširitev severne in južne servisne ceste v dvopasovnici, med Šmartinsko in Bratislavsko cesto.
3.Rekonstrukcija obstoječega dvopasovnega krožišča na Bratislavski cesti (križišče z Leskovškovo cesto in Argentinsko ulico) v turbo križišče.
4. Ureditev dodatnega prometnega pasu na Bratislavski cesti v smeri proti hitri cesti H3 med predvidenim turbo križiščem in južno servisno cesto ob H3.
5. Ureditev dveh pasov za desno zavijanje z Letališke ceste na uvoz na avtocesto A1 v smeri proti razcepu Malence
10. Izgradnja križišča na Leskovškovi vesti, južno od AC priključka, vključno z deviacijo PST.

Klikni na sliko za povečavo.

Investicije v rokah DARS-a
6. Rekonstrukcija nadvoza nad avtocesto A1 v podaljšku Letališke ceste. Uredijo se trije prometni pasovi in sicer 2 prometna pasova proti BTC-ju in en prometni pas iz BTC-ja.
7. Semaforizacija obstoječega križišča na vzhodni strani avtoceste A1 v podaljšku Letališke ceste z ureditvijo dveh pasov za levo zavijanje in avtoceste na Letališko cesto
8. Postavitev novega nadhoda za pešce in kolesarje preko avtoceste A1 na severni strani nadvoza Letališke ceste.

Investicija Direkcije RS za infrastrukturo
2. Ureditev dodatnega pasu na Šmartinski cesti iz smeri Šentjakoba pred semaforiziranim križiščem na severni strani hitre ceste za vozila, ki iz te smeri zavijajo levo na južno servisno cesto ob H3.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: