Od danes med gostovanjem v Evropski uniji uporabljamo domače količine, a pazite na drobni tisk vašega operaterja | UPORABNA STRAN

Od danes med gostovanjem v Evropski uniji uporabljamo domače količine, a pazite na drobni tisk vašega operaterja

Danes je tisti dan, ko lahko v vseh državah članicah Evropske unije telefoniramo, pošiljamo SMS-e in prenašamo podatke tako kot da bi bili doma (Roam Like at Home). A kljub evropski Uredbi, ki ureja to področje ima vsak operater predvsem pri podatkovnem prenosu lahko nekaj drobnega tiska.

Kaj prinaša evropska Uredba št. 2015/2120?
*Cena za odhodne klice, SMS-e in prenos podatkov je enaka kot v Sloveniji (če jaz kličem iz tujine)
*Dohodni klici v državah z evrotarifo se ne zaračunavajo več (če te nekdo kliče, ko si v tujini)
*Minimalno količino prenosa podatkov v državah z evrotarifo, če imamo doma zakupljene količine (količina je odvisna od mesečne naročnine)
*Vsakoletno povišanje minimalne količine prenosa podatkov. Izvedlo se bo 1.1.2018, 1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021 in 1.1.2022.
*Posebna pravila glede zlorabe in pogoji, da Uredba za uporabnika ne velja. To se zgodi takrat, ko je uporabnik v obdobju štirih mesecev več kot 50 % dni prijavljen v gostujočih omrežjih operaterjev v EU (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ko hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravi v gostovanju v EU. V takem primeru lahko s strani operaterja prejme SMS, da mora v obdobju 14-ih dni spremeniti vzorec porabe, sicer se mu bo v EU zaračunaval pribitek.

Kaj to pomeni v praksi?
Če imamo paket, ki vključuje neomejene količine klicev v vsa slovenska omrežja in neomejeno količino SMS-ov v vsa slovenska omrežja to pomeni, da bomo npr. med gostovanjem na Hrvaškem lahko v Slovenijo ali katerokoli drugo državo, ki ima evrotarifo (seznam je na voljo TUKAJ) klicali brezplačno, prav tako velja za pošiljanje SMS-ov. Npr. klic v ZDA pa ni zajet v Uredbi in se tako obračunava po ceniku operaterja.

Pri prenosu podatkov pa uporabnik lahko ugotovi le koliko prenosa podatkov mu mora operater nujno ponuditi v njegovem paketu. Za to lahko do konca leta uporabi formulo Naročnina x 2 / 9.394 = minimalna količina v GB. Najbolje pa je, da si pred odhodom v tujino ta podatek vsak sam preveri. V vsakem primeru pa mora mobilni operater uporabnika ob prehodu meje obvestiti kolikšno količino podatkov ima uporabnik na voljo v EU roamingu. Če mobilni operater uporabnika ne obvesti o količinski omejitvi za prenos podatkov v gostovanju v EU, se šteje, da ima na razpolago enako količino kot v Sloveniji.

Drobni tisk glede prenosa podatkov pri operaterjih v Sloveniji
Operaterji v Sloveniji so si izbrali različne modele glede ponudbe prenosa podatkov v državah kjer velja evrotarifa. Zgolj en sistemski operater in en MVNO operater sta se v Sloveniji odločila, da ponudita enako količino prenosa podatkov v EU kot doma. A1 Slovenija kot sistemski operater je to ponudil na vseh govornih paketih, Izimobil kot MVNO operater pa na vseh svojih paketih. Telekom Slovenije je izbral nekakšen miks, saj pri določenih paketih ponuja enako količino podatkov pri drugih pa manj kot doma (pri eni izjemi je prenosa več, a ima paket doma zgolj 1GB). Telemach pri večini svojih paketov ponuja manj prenosa podatkov kot doma.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: