Koliko časa velja napotnica? Nujno, zelo hitro, hitro, redno // Koliko časa imam za predložitev napotnice in kakšne so sankcije, če jo ne? | UPORABNA STRAN

Koliko časa velja napotnica? Nujno, zelo hitro, hitro, redno // Koliko časa imam za predložitev napotnice in kakšne so sankcije, če jo ne?

Koliko časa velja napotnica za zdravstvene storitve po novem (od 21.1.2018)? To je vprašanje, ki si ga bo marsikdo sedaj postavil, saj smo bili do sedaj navajeni, da sem nam lahko napotnice doma valjajo skoraj v nedogled. Nova pravila, ki so začela veljati 21.1.2018 pa to dobo precej omejujejo. Hkrati pa je uvedenih še nekaj drugih novosti.

 

 

Dolžina veljavnosti je odvisna od nujnosti (Nujno, zelo hitro, hitro in redno)
Po novem imamo štiri stopnje nujnosti obravnave, saj smo poleg nujno, hitro in redno dobili še zelo hitro, kjer mora biti bolnik obravnavan v 14-ih dneh.

*nujno – napotnico je potrebno predložiti v 24-ih urah od izdaje
*zelo hitro – napotnico je potrebno predložiti v 5-ih dneh od izdaje
*hitro – napotnico je potrebno predložiti v 14-ih dneh od izdaje
*redno – napotnico je potrebno predložiti v 14-ih dneh od izdaje

Tudi naročanje ima nekaj novosti
Poleg eNaročanja, osebnega naročanja, po klasični pošti in naročanja prek elektronske pošte, mora izvajalec zagotoviti vsaj dve uri na dan, znotraj katerih se bolnik lahko naroči preko telefona. Izven tega časa pa morajo biti bolnik z avtomatskim odzivnikom obveščeni, kdaj je termin za telefonsko naročanje. Če je izvajalec v času ur nedosegljiv, mora pacienta poklicati nazaj.

Termin bolnik prejme max 7 dni po oddaji napotnice
Po oddaji napotnice mora biti pacient v petih dneh naročen na prvo mesto na čakalni listi, o tem pa ga mora izvajalec obvestiti v treh dneh. Tako sme od oddaje napotnice do prejema obvestila preteči največ teden dni. Če je čakalna doba daljša od štirih mesecev pacient prejme okviren termin (na mesec natančno, pri operativnih posegih pa na 3 mesece natančno). Če pa je čakalna doba krajša, mora pacient dobiti točen termin z datumom in uro.

Če pacientu termin ne ustreza, lahko dobi drug termin, ki je od prvega oddaljen največ 90 dni. To možnost pa lahko pacient pri istem izvajalcu izkoristi le enkrat. Če pacient čaka pri izvajalcu, kjer je čakalna doba nedopustno dolga, je njegova naloga, da ga obvesti o izvajalcih, ki lahko to storitev izvedejo prej. Če takega izvajalca v Sloveniji ni, morajo pacienta obvestiti o možnosti, da se zdravljenje izvede v tujini.

Pacient mora biti obveščen 10 dni pred terminom
Ker je neprihod naročenih pacientov ena večjih težav, so nova pravila uvedla tudi sankcioniranje. Pacient bo o terminu obveščen 10 dni prej, to je tudi rok, ko pacient še brez razloga lahko odpove termin za obravnavo. Pozneje je odpoved možna le iz objektivnih razlogov, pri čemer mora bolnik razlog pisno sporočiti ta razlog. Če se pacient ne opraviči, mu napotnica preneha veljati, na seznam pa se ne more vpisati še 3 mesece, razen, če zdravnik presodi, da bi to lahko bistveno poslabšalo njegovo zdravstveno stanje.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: