Petrol kot edini dobavitelj letalskega goriva na letališču Brnik (LJU) dobiva konkurenco. Kdo bo drugi dobavitelj goriva na letališču Ljubljana?

Na ljubljanskem letališču (Brnik) je trenutno Petrol slovenska energetska družba d.d. edini dobavitelj letalskega goriva. Kar pomeni, da ima monopol pri dobavi goriva na letališču Brnik, a kot kaže ne bo več dolgo tako.

Ministrstvo za infrastrukturo je namreč izdalo namera o ustanovitvi stavbne pravice na podlagi 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na zemljišču s parcelno številko 1344/160 k.o. Zg. Brnik za potrebe izgradnje objekta drugega dobavitelja letalskega goriva. To je zemljišče tik ob stavbi logističnega podjetja UPS.

S stavbno pravico se ustvarjajo pogoji, da na ljubljansko letališče pride še en ponudnik letalskega goriva in s tem ustvari konkurenco ter posledično zniža ceno goriva, praviloma gre za kerozin. Postopek izbire dobavitelja bo vodil Fraport Slovenija d.o.o. Petrol pa na Brniku sicer ponuja JET A-1 (kerozinsko gorivo) in letalski bencin 100 LL, med mazivi pa olja za letalske turbinske in batne motorje.

Kdo pa bo novi dobavitelj letalskega goriva na Brniku?
Kot so sporočili iz Fraporta so z željo po čim širši ponudbi in čim bolj kakovostnih storitvah že pred leti v prostorskem načrtu razvoja letališča opredelili možnost drugega ponudnika letalskega goriva. O kakršnihkoli dogovorih s konkretnim novim ponudnikom letalskega goriva pa še ne morejo govoriti poročati. Sicer pa je velika verjetnost, da bomo dobili enega od petih največjih ponudnikov letalskega goriva in to so Air BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron in Gazprom.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: