Pravni terminološki slovar – poznate pravne termine, kot so oblični pravni posel, putativni silobran, napeljevanje, teorija ultra vires, firma, prokura … | UPORABNA STRAN

Pravni terminološki slovar – poznate pravne termine, kot so oblični pravni posel, putativni silobran, napeljevanje, teorija ultra vires, firma, prokura …

Pravni terminološki slovar je prvi terminološki slovar v Sloveniji s pravnimi definicijami. Obsega več kot 10.000 slovarskih sestavkov iz slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme. Slovar je v marcu 2018 izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

V osnovi za pravnike, a koristen za vse
Slovar, ki ga je ustvarilo 36 avtorjev in več kot 20 recenzentov, je primarno namenjen stroki, torej pravnikom, ki opravljajo najrazličnejše poklice. Seveda je namenjen tudi študentom prava, saj je za celostno uporabo slovarja potrebno osnovno znanje pravne stroke. Slovar je sicer namenjen tudi vsem ostalim, a ker so definicije zelo zgoščene in dovolj informativne za strokovnjaka, ki pozna pojmovni sistem stroke, je ostalim tak slovar lahko zgolj v pomoč kot usmeritev.

Termini so bili obravnavani znotraj posameznih pravnih podpodročij (npr. obligacijsko pravo, mednarodno pravo, teorija prava, ustavno pravo, kazensko pravo). Hkrati pa so obravnavani tudi sorodni pojmi, saj je tako lažje opisati razlikovanja (npr. oblični pravni posel : neoblični pravni posel).

Prava ni brez latinščine
Ker so del pravne znanosti tudi latinski pravni termini, so del slovarja tudi ti. Če pa ima tak termin slovensko sopomenko, sta navedena oba termina, prednost pa ima praviloma slovenska različica.

Avtorji po posameznih področjih so:
Pravna teorija: doc. dr. Aleš Novak
Delovno-socialno pravo: zasl. prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Grega Strban, doc. dr. Luka Tičar
Ekonomija v pravu: doc. dr. Meta Ahtik
Kazensko pravo:
Kazensko materialno pravo: izr. prof. dr. Katja Filipčič
Kazensko procesno pravo: izr. prof. dr. Primož Gorkič
Gospodarsko kazensko pravo: doc. dr. Liljana Selinšek
Civilno pravo:
Dedno pravo: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Družinsko pravo: prof. dr. Barbara Novak
Stvarno pravo: izr. prof. dr. Ana Vlahek
Gospodarsko pravo: zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, prof. dr. Vesna Kranjc, doc. dr. Gregor Dugar, izr. prof. dr. Aleš Ferčič
Pravo intelektualne lastnine: prof. dr. Martina Repas , doc. dr. Špelca Mežnar
Civilno procesno pravo: zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić
Mednarodno zasebno pravo: zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
Obligacijsko pravo: zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, prof. dr. Damjan Možina, Stanislav Fortuna
Medicinsko pravo: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Mednarodno pravo: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
Ustavno pravo: prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Igor Kaučič , izr. prof. dr. Saša Zagorc, asist. Iztok Štefanec
Upravno pravo: prof. dr. Rajko Pirnat, izr. prof. dr. Polonca Kovač, izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
Davčno pravo: doc. dr. Jernej Podlipnik
Carinsko pravo: Andreja Kostelec
Pravo EU: izr. prof. dr. Matej Accetto

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: