Hradeckega cesta, Kotnikova ulica, Kolodvorska ulica v Ljubljani so ponovno odprte, saj so končali s prenovo cest, infrastrukture in okolice | UPORABNA STRAN

Hradeckega cesta, Kotnikova ulica, Kolodvorska ulica v Ljubljani so ponovno odprte, saj so končali s prenovo cest, infrastrukture in okolice

Hradeckega cesta, Kotnikova ulica, Kolodvorska ulica in Hotimirova ulica v Ljubljani od začetka maja 2018 niso več gradbišča, saj so izvajalci del zaključili z deli. Vozniki bodo najverjetneje najbolj veseli dejstva, da se je odprla Hradeckega cesta, ki so jo prenavljali vse od 4. septembra 2017 in je marsikomu služila kot ena od obvoznih cest, še posebej v času prometne konice.

Hradeckega cesta ima zdaj obojestranski kolesarski pas ter enostranski pločnik
Na Hradeckega cesti so sedaj uredili obojestranski kolesarski pas ter enostranski pločnik za pešce, pred Litijsko cesto je pločnik urejen na obeh straneh, križišče z Ižansko cesto pa so preuredili v krožišče. Na celotni trasi je postavljenih 5 omejevalnikov hitrosti (ležeči policaji), na novo so zgrajeni tudi vsi oporni zidovi, obnovljena sta vodovod in kanalizacija, položili pa so tudi optiko.

Na Kolodvorski ulici so del med Pražakovo ulico in stavbo SPIZ omejili s potopnimi stebrički, tako da so znotraj tega območja uredili parkirišča za motorna kolesa in dodatna stojala za kolesa. Obnovili so tudi vodovod, kanalizacijo in drogove javne razsvetljave ter zamenjali svetilke.

Na Kotnikovi ulici je javna razsvetljava sedaj urejena na drogovih, prej je bila namreč na fasadah objektov. Na obeh straneh ulice so urejena parkirna mesta, območje križišča pa je nadvišano, kar omogoča večjo varnost pešcev pri prečkanju ulice. Obnovljen i so bili tudi vodovod, kanalizacija in vročevod. Prenovo na svoji infrastrukturi pa je izvedel tudi Elektro Ljubljana.

Na Hotimirovi ulici je sedaj zgrajen manjkajoči del pločnika. Križišče z ulico Zofke Kvedrove pa je zaradi večje varnosti udeležencev v prometu nadvišano. Za večjo prometno varnost pa so v sklopu prenove Zdešarjeve ceste razširili cestni priključek na Zadobrovško cesto

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: