Pri NLB-ju lahko zdaj tudi pravne osebe sklenejo Hitri kredit v nekaj minutah z uporabo mobilne banke Klikpro | UPORABNA STRAN

Pri NLB-ju lahko zdaj tudi pravne osebe sklenejo Hitri kredit v nekaj minutah z uporabo mobilne banke Klikpro

Poslovni uporabniki bančnih storitev so velikokrat vezani na hitre odločitve, a pridobitev kredita nikoli ni veljala za storitev, ki bi se jo dalo opraviti v nekaj minutah, kaj šele z nekaj kliki brez obiska bančne poslovalnice. NLB je z vpeljavo Hitrega kredita v mobilno banko Klikpro omogočil prav to.

Hitri kredit je poleg Hitrega limita ter video klica v NLB-jev Kontaktni center ena izmed najnovejših pridobitev NLB-jeve mobilne banke Klikpro, ki je namenjena pravnim osebam. Vsem novostim je skupno to, da komitentom omogočajo hiter in enostaven dostop bo bančnih storitev brez obiska poslovalnice.

Hitri kredit lahko NLB-jevi poslovni uporabniki sklenejo v višini od 500 € do 15.000 € z ročnostjo do 36 mesecev. Tako kot pri vsakem kreditu tudi pri tem banka oceni kreditno sposobnost komitenta, a predpogoj za uporabo Hitrega kredita je, da nima zamud pri plačilu obveznosti ter, da v zadnjih 12-ih mesecih ni imel blokade računa. Maksimalno višino kredita NLB določi na podlagi preteklega poslovanja komitenta ter kreditne sposobnosti podjetja.

Kako poteka sklenitev Hitrega kredita?
Tako Hitri kredit kot tudi Hitri limit sta uporabnikom na voljo v mobilni banki Klikpro, v meniju Financiranje. Po pričetku postopka banka izvede kontrole ter presojo kreditne sposobnosti in poslovanja, nato pa uporabnika do sredstev na računu ločijo le še 4 koraki: izbira zneska in obdobja, pregled izračuna financiranja, pregled podatkov podjetja ter pregled in podpis pogodbe, izveden s certifikatom v oblaku AC NLB. Uporabnik je o sredstvih na računu obveščen z SMS sporočilom.

Kakšna je obrestna mera in kakšni so stroški?
Nadomestilo za odobritev naložbe, ki se plača v enkratnem znesku znaša pri ročnosti kredita do 12 mesecev 1 % od zneska kredita, a minimalno 150 €. Pri ročnosti od 12 do 36 mesecev pa 2 % od zneska kredita, a minimalno 300 €. Nadomestilo za strošek ocene tveganja pri ročnosti kredita do 12 mesecev znaša 1.5 % od zneska, pri ročnosti od 12 do 36 mesecev pa 2 % od zneska. Obrestna mera je nespremenljiva in se spreminja v skladu s Sklepom o obrestnih merah NLB d.d. Trenutno je obrestna mera za kredite z ročnostjo od 1 do 12-ih mesecev od 3,45 %, za 13 mesecev in več pa od 3.55 %.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: