Z načrtom za energetsko tehnologijo (SET) Evropska komisija načrtuje prehod na nizko-ogljično gospodarstvo in čisto energijo | UPORABNA STRAN

Z načrtom za energetsko tehnologijo (SET) Evropska komisija načrtuje prehod na nizko-ogljično gospodarstvo in čisto energijo

Načrt za energetsko tehnologijo (Strategic Energy Technology Plan – Načrt SET), ki ga je zasnoval Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko (DG ENER), je eden od načrtov Evropske unije za prehod na nizko-ogljično gospodarstvo in čisto energijo.

Za leto 2030 si je Evropska komisija zastavila dva cilja, in sicer: doseči vsaj 32% obnovljive energije ter doseči vsaj 32,5% energetske učinkovitosti. Cilja sta bila zasnovana na podlagi zmanjšanja emisij za 45% do leta 2030, kar je za 5% več od cilja zastavljenega v letu 1990. Na področju zmanjšanja toplogrednih plinov smo v Sloveniji že dosegli cilje za leto 2020, dosegamo pa tudi cilj za 25% zvišanje obnovljivih virov energije.

Veliko pa je še odprtih vprašanj glede same implementacije načrta SET, in prav o tem so v novembru 2018 govorili na konferenci SET-PLAN 2018 na Dunaju. Predvsem gre za pospešitev vzpostavitve ustreznega pravnega, političnega in finančnega okvira za doseganje zastavljenih ciljev. Države članice bodo lastne nacionalne energetske in podnebne načrte do leta 2021 in leta 2030 morale načrtovati usklajeno, da bi lahko skupaj čim bolj učinkovito zmanjšali emisije toplogrednih plinov.

Potrebne bodo obsežne naložbe
Kot pojasnjuje Miguel Arias Cañete, Evropski komisar za energijo in podnebno politiko, bodo za doseganje zastavljenih ciljev potrebne obsežne naložbe, zato je vse bolj poudarjajo uporabo sredstev EU kot vzvoda za pritegnitev zasebnega financiranja. Načrt SET povezuje javne in zasebne naložbe z namenom konkretnega udejanjanja vizije čiste energije in odraža novo evropsko agendo za raziskave in inovacije na področju energije, ki zajema celotni energetski sistem.

Med projekti, ki so bili odobreni v okviru načrta SET je izvedbeni načrt za energijo oceanov. Cilj projekta je pritegniti 1.2 milijarde € za razvoj ekonomsko upravičene industrije energije valovanja in plimovanja, ki bi lahko do leta 2050 zadostila 10 % povpraševanja po energiji v Evropski uniji. Drug izvedbeni načrt pa se usmerja v zagotovitev konkurenčnosti Evrope na globalnem trgu baterij. Z razvojem naslednje generacije litij-ionskih baterij za e-mobilnost, bi tako podvojili avtonomijo električnih vozil, stroške pa ohranili na trenutni ravni.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: