Adria Airways je pridobila naročilo Ministrstva za javno upravo za izvajanje letov na liniji Ljubljana – Bruselj v vrednosti 4.47 mio € | UPORABNA STRAN

Adria Airways je pridobila naročilo Ministrstva za javno upravo za izvajanje letov na liniji Ljubljana – Bruselj v vrednosti 4.47 mio €

Adria Airways je pridobila naročilo Ministrstvo za javno upravo za izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi Ljubljana – Bruselj, je razvidno iz portala eNaročanje. Vrednost naročila je 4.474.910,00 €.

Ministrstvo je naročilo oddalo brez javnega razpisa. Razlaga, ki je objavljena na portalu je sledeča: »Za oddajo predmetnega naročila se je v skladu s 44. členom ZJN-3 izvedel konkurenčni postopek s pogajanji (b. točka prvega odstavka 44. člena ZJN-3). Naročnik je predhodno za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODBRU-5/2018 (v nadaljevanju: odprti postopek), v katerem je sprejel odločitev o (ne) oddaji naročila, da se naročilo ne odda, ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik je zaradi navedenega nadaljeval oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, saj je v postopek s pogajanji vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.«

Adria Airways na liniji Ljubljana – Bruselj v zimski sezoni 2018 / 2019 leti 12x tedensko, v letošnji poletni pa so leteli 13x tedensko. Naročilo, ki ga je MJU oddal, je namenjeno zaposlenim, ki službeno letijo na tej liniji. MJU je naročilo oddalo za svoje zaposlene ter zaposlene še 71-ih drugih agencij, ministrstev in občin, med drugim tudi za Državni svet republike Slovenije, Kabinet predsednika vlade RS, Mestno občino Ljubljana, Ustavno sodišče RS in Višje sodišče v Ljubljani.

Hvala Miran Alijagic za info.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: