Telekom Slovenije s 1.1.2019 v paketih Dostopni A, B in C ukinja minute klicev iz Slovenije v EU-območje, ki so vključene v paket (20 in 120 min) | UPORABNA STRAN

Telekom Slovenije s 1.1.2019 v paketih Dostopni A, B in C ukinja minute klicev iz Slovenije v EU-območje, ki so vključene v paket (20 in 120 min)

Telekom Slovenije je naznanil, da bo s 1.1.2019 v paketih Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C ukinil minute klicev iz Slovenije v EU-območje, ki so bile do sedaj vključene v paket. Gre za 20 oz. 120 minut brezplačnih klicev v države EU.

 

 

Uporabniki paketa Dostopni A bodo torej v 9-ih mesecih nastradali 2x, saj so jim 1.4.2018 količino minute klicev iz Slovenije v EU-območje iz 120 zmanjšali na 20, sedaj pa jim bodo ukinili tudi to. Uporabniki paketov Dostopi B in Dostopi C so takrat ohranili 120 minut, a bodo 1.1.2019 tudi oni ostali brez teh količin vključenih v paket.

Trenutno veljavna ponudba paketov Dostopni pri Telekomu Slovenije.

Za marsikoga so bili klici v tujino ključni za izbiro paketa
Že prvega aprila, ko je Telekom za 100 minut zmanjšal količino v paketu Dostopni A, je bilo ogromno negodovanja. Tokrat pa jo bo najverjetneje še precej več, saj vključene minut klicev v tujino ukinjajo za vse pakete Dostopni. Za marsikoga so bile prav te minute odločilne pri izbiri paketa, saj praktično skoraj ni mobilnih paketov, ki bi vključevali klice v države EU. Te pa tudi niso zajete v sklopu »roam like at home« uredbe, pa čeprav gre tudi pri klicu iz Slovenije v tujino za klic iz države EU v drugo državo EU.

Paketi Dostopni od 1.1.2019 naprej

S 1.1.2019 več količin v EU
Kot zahteva uredba o evropski tarifi, se bo tudi 1.1.2019 spremenil cenik po katerem se preračunava količina vključenih količine prenosa podatkov med gostovanjem v državah z evrotarifo. Možnosti sta praktično zgolj dve, ali količina podatkov ostaja, ali pa se poveča. Pri vseh treh paketih Dostopni bo prišlo do povečanja količin. Dostopni A je do sedaj imel 7168 MB prenosa v EU, od 1.1.2019 bodo uporabniki tega paketa imeli na voljo 9323 MB. Pri paketu Dostopni B je sedaj na voljo 9790 MB, od 1.1.2019 bo na voljo 13054 MB. Pri paketu Dostopni C pa je sedaj na voljo 12590 MB, od 1.1.2019 pa bo na voljo 16785 MB.

Pravica do odstopa od pogodbe
ZEKom-1 v 129. členu v primeru enostranske spremembe omogoča odstop od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Seveda pa je potrebno poravnati obveznosti iz naslova nakupa akcijskih izdelkov in terminalske opreme po akcijski ceni. Prav tako je potrebno vrniti druge finančne ugodnosti (npr. popust na naročnino). Pravico do odstopa imajo tisti, ki jih sprememba paketa doleti, čas pa imajo do uveljavitve spremembe, t.j. 1.1.2019.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: