Z varno električno inštalacijo zaščitite svojo družino in tehnološko opremo v vašem domu | UPORABNA STRAN

Z varno električno inštalacijo zaščitite svojo družino in tehnološko opremo v vašem domu

Električni inštalaciji praviloma ne posvečamo veliko pozornosti, pa bi ji iz leta v leto morali vedno več, saj imamo v domačem okolju vedno več občutljivih naprav. Udar strele, poškodovan električni vodnik in previsoka obremenitev lahko kaj hitro pripeljejo do uničenja elektronskih naprav.

Številke, ki o nesrečah in smrtnih žrtvah povezanih z električno napeljavo v domovih so precej zaskrbljujoče. V Evropi vsak dan 12 ljudi umre v požaru, ki ga je povzročila električna napeljava, 50% požarov povzročijo električne okvare, v 40% nesreč s smrtnim izidom v domovih, ki jih povzroči elektrika, so vpleteni otroci s starostjo pod 9 let. Podatki za Veliko Britanijo kažejo, da 350.000 ljudi vsak dan utrpi resne telesne poškodbe zaradi električnega udara. Če to ni dovolj, pa je še posebej skrb vzbujajoč podatek, da 70 milijonov evropskih domov nima varne električne inštalacije, čeprav varna inštalacija predstavlja le 5% vrednosti doma. To pomeni, da ne gre za nesorazmerno visok investicijski strošek.

Nekaj preprostih korakov za večjo varnost
Glavno stikalo, ki omogoča izklop celotnega omrežja, je izjemno pomembno, še bolj pomembno pa je to, da je takšno stikalo enostavno dostopno, saj v primeru, da bo potrebno ukrepanje, ni časa za odstranjevanje ovir. Modernejši objekti imajo vgrajena diferenčna zaščitna stikala (RCD), ki jih pogovorno imenujemo FID stikala. Tovrstno stikalo se uporabi za zaščito pred posrednim in neposrednim dotikom delov pod napetostjo in za preprečitev trajne napetosti na ozemljenih kovinskih delih, ki bi nastali zaradi napake na električni instalaciji in napravah. Takšno napravo najdemo tako, da poiščemo napis 30 mA, prepoznamo pa jo tudi tako, da ima testni gumb.

Ker so otroci velikokrat povod za nesrečo povezano z električnim omrežjem, je zelo pomembno, da so vtičnice ustrezno zaščitene pred vstavljanjem neustreznih naprav vanje. MCB odklopniki (varovalke) električno omrežje ščitijo pred nedovoljenimi obremenitvami in morebitnim nastankom požara. Vedno bolj pa je pomembna tudi prenapetostna zaščita, ki omeji napetost in odvede tokovni sunek. Praviloma gre tukaj za udare strel, teh pa imamo v Sloveniji statistično gledano kar precej. Občutljive električne naprave lahko pokvari že rahel sunek toka, zato je vgradnja prenapetostne zaščite zdaj praktično nujna. Prenapetostna zaščita je lahko nameščena poleg varovalk in tako ščiti celotno električno omrežje vašega doma, lahko pa jo namestite tudi zgolj pred najbolj občutljive naprave.

Ne pozabite niti na ustrezno namestitev vtičnic in stikal, saj neustrezna namestitev precej hitro pripelje do požara. Enako je z vklapljanjem neustreznih električnih naprav v električno omrežje, še posebej takšnih s poškodovanim vtikačem ali kablom.

Vsaka naprava ima življenjsko dobo. To velja tudi za vtičnice, stikala in vse vrste odklopnikov (varovalk). Po 25-ih letih je že precej smotrno razmisliti o njihovi zamenjavi ter tako zagotoviti brezskrbno in varno delovanje naprav priključenih v električno omrežje.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: