Fraport Slovenija je objavil ponovljen razpis za nov potniški terminal na Brniku, rok za prejem ponudb je 8.3.2019 | UPORABNA STRAN

Fraport Slovenija je objavil ponovljen razpis za nov potniški terminal na Brniku, rok za prejem ponudb je 8.3.2019

Fraport Slovenija, družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je včeraj, 11.2.2019 objavila ponovljen razpis za gradnjo novega potniškega terminala na ljubljanskem letališču. Fraport je na prvem javnem naročilu zavrnil vseh 6 prijavljenih zaradi spremenjene prakse Države revizijske komisije.

Ker se na odločitev o zavrnitvi ni pritožila nobena od strank, so na Fraportu lahko razpis hitro ponovili. Razlog za zavrnitev vseh prijavljenih je bil v kombinaciji razpisne dokumentacije in nove odločitve Državne revizijske komisije do katere je prišlo po roku za odpiranje ponudb. Fraport je namreč v razpisu zahteval, da prijavitelji v prijavni fazi predložijo razčlenitev in navedbo kalkulativnih elementov. Državna revizijska komisija pa je 29.11.2018 sprejela Sklep št 166/2018, iz katerega izhaja, da je po roku za oddajo ponudb/prijav nedopustno dopolnjevanje oz. spreminjanje/ponudb prijav v pogledu postavk oz. elementov, ki so gradniki cen na enoto, podanih v popisu del (kalkulativni elementi). Fraport se je v izogib morebitnim pritožbam in dolgotrajnem postopku na DRK odločil za ponovitev razpisa.

Kaj ostaja enako?
Vrednost investicije ostaja 16.2 milijona €. Tudi obseg same investicije ostaja enak. Fraport Slovenija, d.o.o., namerava, severo-zahodno ob obstoječega terminala (T1), razširiti oziroma zgraditi nov potniški terminal. V novem potniškem terminalu bodo umeščeni prostori prihoda in odhoda potnikov, sortirnice prtljage, sprejema in oddaje prtljage, varnostno kontrolna območja in komercialne površine. Terminal TE se bo preko povezovalnega hodnika navezoval na obstoječi terminal T1 in deloma posegal vanj. Zunanja ureditev predvideva navezavo na novo cestno omrežje, ureditev prometa mimo terminala in preureditev obstoječe dovozne ceste s parkirišči. V sklopu zunanje ureditve se urejajo tudi komunalni vodi, ki se navezujejo na že izgrajene vode in priključke. Nova zunanja ureditev se navezuje na obstoječe ureditve, med terminalom T1 in garažno hišo ter obstoječe parkirišče, ki niso predmet javnega naročila. Predviden poseg pogojuje delno rušenje stare upravne stavbe.

Kaj se je spremenilo?
Spremembe razpisa so pri Fraportu napovedali že ob objavi zavrnitve vseh prijavljenih družb na prvi razpis. Tokrat se bodo po priznanju sposobnosti o ceni prijave (torej ne sme presegati 16.2 mio €) oz. ponudbe pogajali z vsemi usposobljenimi prijavitelji in ne zgolj s tremi kot je bilo to predvideno pri prvem razpisu. To bo po njihovih besedah omogočilo večjo konkurenco med prijavitelji. Pogajanja bodo tekla le o skupni ponudbeni ceni za celoten predmet javnega naročil, ne pa tudi o predmetu naročila.

Predviden terminski plan. (Klikni na sliko za povečavo)

Odprtje je predvideno do poletja 2021
Terminski plan dokončanja je 27 mesecev, a pri Fraportu Slovenija ocenjujejo, da bo nov terminal operativen že do poletja 2021. S tem pa ciljajo na fazo »Testiranje in poskusno obratovanje (tehnološka oprema)«, ki je predvidena 17 mesecev po začetku del.

Sorodni članki

2x komentirano

  1. […] Fraport Slovenija je objavil ponovljen razpis za nov potniški terminal na Brniku, rok za prejem pon… (0) Fraport Slovenija, družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je včeraj, 11.2.2019 […]

  2. […] Fraport Slovenija je objavil ponovljen razpis za nov potniški terminal na Brniku, rok za prejem pon… (1) Fraport Slovenija, družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je včeraj, 11.2.2019 […]

Komentiraj

Anti-Spam: