Gospodarsko razstavišče dobiva novo dvorano, največjo v Sloveniji, ki bo sprejela do 4.000 gostov in tako omogočila organizacijo velikih mednarodnih kongresov v Ljubljani | UPORABNA STRAN

Gospodarsko razstavišče dobiva novo dvorano, največjo v Sloveniji, ki bo sprejela do 4.000 gostov in tako omogočila organizacijo velikih mednarodnih kongresov v Ljubljani

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani danes, 20.3.2019 praznuje 65 let obsoja, saj je nastalo leta 1954 na pobudo slovenskega gospodarstva in trgovinske zbornice kot profesionalna organizacija za prirejanje sejmov in razstav.

 

 

Nova dvorana, ki bo sprejela še več gostov
Trenutno Gospodarsko razstavišče lahko zagotovi sedeže za do 2.200 gostov v kino postavitvi. To pa žal ni dovolj za velike mednarodne kongrese po katerih je po besedah GR vedno več povpraševanja. Tako se načrtuje nova dvorana oz. stavba, ki bo stala med poslovno stavbo GR (kompleks dvoran B) in Stekleno dvorano (C). Glede na projektno nalogo Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar je predvideno, da bo dvorana delno steklena, kar bo omogočalo, da bo z Dunajske ceste omogočen pogled na Baragovo semenišče arhitekta Jožeta Plečnika.

Bruto površina objekta bo znašala 2.630 m2, kar je nekoliko več kot dvorana Kocka (A2), višina objekta pa bo 24 metrov. Nov objekt bo obsegal več dvoran, v spodnjem nadstropju bo tista največja, ki bo lahko sprejela do 4.000 gostov v kino postavitvi. Nad njo pa je v načrtu še več manjših večnamenskih dvoran. Posebnost dvorane bo tudi ozelenela terasa.

Kot so na Gospodarskem razstavišču pojasnili za Uporabno stran, bo nova dvorana poleg tega, da bo omogočila gostovanje največjih kongresov, vsaj delno zmanjšala potrebe po postavitvi montažnih dvoran, ki jih zdaj postavljajo za največje sejemske prireditve.

Največja kongresna dvorana v Sloveniji, a še ne tako kmalu
Dvorana za 4.000 gostov je skoraj še enkrat večja od največje slovenske kongresne dvorane, a žal do nje ne bo prišlo še tako kmalu. Kot so za Uporabno stran sporočili iz MOL, je gradnja novega poslopja na zunanji ploščadi GR del investicijske pobude za urbano prenovo območja med Dunajsko, Linhartovo, Železno in Vilharjevo cesto. Na podlagi teh pobud je MOL MU Oddelek za urejanje prostora pristopil k izdelavi strokovnih podlag in variantnih rešitev, ki bodo osnova za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). OPPN naj bi bil sprejet v dveh do treh letih. Ocenjena vrednost investicije znaša od 5 do 8 mio €, finančna sredstva pa so v fazi pridobivanja. Objekt naj bi začeli graditi po sprejetju OPPN, tj. med leti 2021 in 2022. Sama gradnja nove dvorane oz. objekta z dvoranami pa naj bi okvirno trajala eno leto. To pomeni, da nove dvorane pred letom 2023 na Gospodarskem razstavišču še ne bo.

Foto: GR

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: