Slovenija je sprejela načrt uporabe 700 MHz frekvenčnega pasu za 5G omrežje, a javna dražba bo šele leta 2020 | UPORABNA STRAN

Slovenija je sprejela načrt uporabe 700 MHz frekvenčnega pasu za 5G omrežje, a javna dražba bo šele leta 2020

Vlada Republike Slovenije je včeraj, 28.3.2019 sprejela Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470-790 MHz v Republiki Sloveniji s katerim ustvarja časovnico za podelitev frekvenc 700 MHz spektra, a bo javna dražba šele leta 2020.

Evropska unija je državam članicam s sklepom (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji naložila, da omogočijo uporabo pasu 700 MHz (694–790 MHz) za prizemne sisteme za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve do 30. junija 2020. Izjemoma je možno podaljšanje roka do 30. junija 2022. Hkrati pa je do leta 2030 zaščitena uporaba frekvenčnih pasov pod 700 MHz za zagotavljanje radiodifuznih storitev.

5G
Prve dodatne frekvence namenjene vzpostavljanju 5G omrežja bodo frekvence v frekvenčnem spektru 700 MHz. Del »5G frekvenc« pa sta tudi pasova 3400–3800 MHz in 24.25–27.5 GHz. Visoke prenosne hitrosti se bodo zagotavljale z visokimi frekvencami t.j. 24.25–27.5 GHz in delno tudi pas pod 6GHz (sub 6GHz), to pomeni 3400–3800 MHz. Za pokritost ruralnih področij pa frekvence med 1GHz in 700 MHz. Predvsem 700 MHz pas predstavlja stroškovno učinkovit način vzpostavljanja komunikacijskih omrežij naslednje generacije (5G).

Kako je zdaj s frekvenčnim pasom 700MHz?
V Sloveniji je frekvenčni pas 694–790 MHz že od 1.9.2015 sproščen za uporabo mobilnih komunikacij, saj digitalne prizemeljske televizije (DVB-T) ne oddajamo na 700 MHz frekvenčnem pasu. A za nemoteno delovanje omrežja morajo frekvence sprostiti tudi sosednje države. Žal pa vse kaže, da Madžarska, Italija in Hrvaška frekvenc ne bodo sprostile do 30.6.2020, saj nameravajo zaprositi za podaljšanje. Madžarska do 6.9.2020, Hrvaška do 26.10.2021 in Italija do 31.12.2021. Omejeno uporabo frekvenc naj upoštevali pri dodelitvi frekvenc za komercialno uporabo pri določitvi enkratnega finančnega nadomestila.

Testna uporaba frekvenc v 700 MHz pasu
AKOS je skladno z ZEKom-1 v letih 2018 in 2019 podelila teste frekvence v pasu 694–790 MHz štirim zainteresiranim vlagateljem, ki lahko testne frekvence koristijo najdlje do 30.6.2020. Podjetja s testnimi frekvencami so: BTC, d. d., za testiranje uporabe visokozmogljivega računalništva za samovozeča vozila; na zahtevo imetnika je bila odločba predčasno razveljavljena, TELEKOM SLOVENIJE, d. d., za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme za preizkušanje novih tehnologij, INTERNET INSTITUT d. o. o. za testiranje delovanja storitvenih podsistemov za uporabnike PPDR na omrežjih 5G in
ELEKTRO GORENJSKA, d. d., za testiranje novih tehnologij za shranjevanje energije in njihove uporabe v distribucijskih sistemih

Kdaj bo dražba in kdaj bodo uporabniki lahko začeli uporabljati nove frekvence?
Glede na sprejeti načrt bo skupaj z javno dražbo za 700 MHz pas potekala tudi podelitev frekvenc v frekvenčnih pasovih 1400 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz in 26 GHz. V 700 MHz spektru bo operaterjem na voljo 2 x 30 MHz + 15 MHz SDL, to pomeni, da bo na voljo 75 MHz.

V načrtu so prav tako zapisali, da se Slovenija zavzema za nadaljnje sproščanje radijskega spektra in za njegovo uporabo za mobilne komunikacije t.j. 470–694 MHz. In če bo sprejet sklep na letošnji Svetovni konferenci o radiokomunikacijah (WRC-19), bi to državam članicam omogočilo postopen prehod do leta 2030 iz digitalne prizemne televizije (DTT) na širokopasovne elektronske komunikacijske storitve. Glede na nizko gledanost digitalne prizemne televizije v Republiki Sloveniji pa pričakujejo, da se bi to pri nas zgodilo precej prej.

Kar pa se tiče časovnice glede 700 MHz spektra. Načrt predvideva, tole:
*2. četrtletje 2019 – javno posvetovanje z zainteresiranimi deležniki
*3. četrtletje 2019 – objava osnutka informativnega memoranduma in javna obravnava
*4. četrtletje 2019 – priprava javnega razpisa z javno dražbo za podelitev frekvenčnega pasu 694–790 MHz in objava v Uradnem listu Republike Slovenije
*1. četrtletje 2020 priprava in oddaja ponudb na javni razpis
*1. oziroma 2. četrtletje 2020 do 30. 6. 2020 – izdaja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za 2 x 30 MHz + 15 MHz SDL v pasu 694–790 MHz

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: