Luka Koper od maja 2019 z novo železniško povezavo Avstrijo (Enns in Salzburg), ki jo bo izvajal nemški operater TFG Transfracht | UPORABNA STRAN

Luka Koper od maja 2019 z novo železniško povezavo Avstrijo (Enns in Salzburg), ki jo bo izvajal nemški operater TFG Transfracht

Luka Koper bo od 10. maja 2019 še nekoliko močneje povezana z Zgornjo Avstrijo, bolj natančno z mestoma Enns in Salzburg.

Dnevne povezave z avstrijskimi logističnimi centri
Logistični časopis Verkehr je objavil, da avstrijsko gospodarstvo že osmo leto zapored večino prometa prometa opravi preko koprskega pristanišča, skupaj je to 7.1 mio ton blaga, kar predstavlja 33% tržni delež. Iz Luke Koper so tako 10x tedensko na voljo kontejnerske povezave z logističnim centrom v Gradcu, večkrat na teden je možno kontejner prepeljati do Beljaka in Ennsa. Novo redno tovorno povezavo bo 2x tedensko na vsako od destinacij (skupaj torej 4) bo izvajal nemški intermodalni operater TFG Transfracht, ki je hčerinska družba Deutsche Bahn AG. TFG Transfracht bo tako zagotovil povezavo med njihovim AlbatrosExpress omrežjem in koprskim pristaniščem.

Obstoječe železniško omrežje je prezasedeno
Z izgradnjo izvlečnega tira je železniška proga Divača-Koper povečala zmogljivost iz 82 na 85 vlakov na dan in prevozno zmogljivost iz 14.3 na 15.2 mio neto ton tovora na leto. Težava pa je, da so že leta 2016 po tem odseku proge pretovorili 13 mio ton tovora in da se je v predlanskem in lanskem letu rast zgolj nadaljevala. To posledično pomeni, da so kapacitete proge praktično povsem izkoriščene in prostora za rast ni več. 2. tir Divača-Koper (kot enotirna proga) bo imel zmogljivost 25.7 mio neto ton na leto. Kapaciteta obstoječega tira se bo z nekoliko spremenjenim režimom zaradi dodatnega tira povečala na 17.7 mio neto ton letno, skupna kapaciteta bo tako znašala 43.4 mio ton letno oz. 222 vlakov na dan.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: