Ministrstvo za infrastrukturo s pobudo za nadgradnjo odseka proge Divača – Koper (drugi tir) v dvotirno progo | UPORABNA STRAN

Ministrstvo za infrastrukturo s pobudo za nadgradnjo odseka proge Divača – Koper (drugi tir) v dvotirno progo

Iz Ministrstva za infrastrukturo so danes sporočili, da so na Ministrstvo za okolje in prostor poslali Pobudo za spremembe in dopolnitve Državnega lokacijske načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (nadgradnja v dvotirno progo). Gre torej za spremembo v smeri dvotirnosti nove proge, ki jo poznamo pod imenom drugi tir.

 

 

Levi vzporedni tir še ni del prostorskega akta
Kot so zapisali na MzI, se spremembe in dopolnitve prostorskega akta nanašajo na izvedbo dvotirnosti levega vzporednega tira, v skladu z odločitvijo Vlade RS junija 2017. Za Drugi tir je že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, a ta prostorski akt ne predvideva dvotirnosti drugega tira. Zato bo potrebna sprememba, ki jo predlagajo na ministrstvu.

Z gradnjo drugega tira se bodo gradili nastavki za dvotirnost
Nov odsek proge Divača – Koper oz. Drugi tir, ki bo dolg 27.1 km, se prvotno ne bo gradil kot dvotirna proga, se bodo pa po besedah ministrstva nekateri premostitveni objekti gradili z mislijo na dvotirnost. Tako se bodo servisne cevi v najdaljših predorih (T1, T2 in T8) gradile v širšem profilu, ki bo omogočil nadgradnjo novega tira v dvotirno progo. Vseh predorov na progi bo sicer 8 v skupni dolžini 20.5 km, od tega bodo 6.714 m, 6.017 m in 3.808 m predor predpripravljeni na dvotirnost. Na trasi nove proge bosta sicer tudi dva viadukta v skupni dolžnimi 1.1 km. Za drudi drugi tir bo potrebno zgraditi dodatna viadukta, pred gradnjo pa bo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje, kar pri razširitvi servisnih cevi tunelov ni treba. Glede na oceno ministrstva, bo drugi tir s tremi tuneli v 61% predpripravljen na dvotirnost.

Dvotirnost s starim ali novim tirom
2. tir Divača-Koper (kot enotirna proga) bo imel zmogljivost 25.7 mio neto ton na leto. Kapaciteta obstoječega tira se bo z nekoliko spremenjenim režimom zaradi dodatnega tira povečala na 17.7 mio neto ton letno, skupna kapaciteta bo tako znašala 43.4 mio ton letno oz. 222 vlakov na dan (102 obstoječa proga in 120 nova proga). Podatkov o tem, kakšna bi bila propustnost v primeru dvotirne nove proge pa ni, a bi lahko računali, da bo enaka, kar pomeni, da bi bila skupna propustnost 240 vlakov na dan.

Obstoječi tir Divača – Koper bi ukinili
Ministrstvo za infrastrukturo še ocenjuje, da je gradnja nove sodobne dvotirne železniške proge Divača – Koper izredno pomembna prioriteta, saj obstoječi v velikem delu poteka preko vodovarstvenega območja vodonosnika Rižana, neposredno mimo stanovanjskih objektov ter preko kraškega roba, ki je v celoti predviden za zavarovanje kot krajinski park v sklopu Kraškega regijskega parka. Zato kot najboljšo možnost, ki uživa podporo tudi v lokalnem okolju, vidijo čimprejšnjo nadgradnjo drugega tira v dvotirno progo, kar bo v nadaljevanju omogočilo opustitev obstoječega tira.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: