NLB je za odkup terjatev ponudil spletno aplikacijo, ki sam postopek odkupa olajša in pohitri | UPORABNA STRAN

NLB je za odkup terjatev ponudil spletno aplikacijo, ki sam postopek odkupa olajša in pohitri

Odkup terjatev je ena od oblik financiranja podjetij, ki je pri nas precej slabo izkoriščena, saj po tej obliki podjetja navadno posežejo šele, ko so izčrpala vse druge možnosti financiranja.

 

 

Kaj je pravzaprav odkup terjatev?
Gre preprosto za to, da podjetje dobi plačilo za izdane račune še pred njihovo zapadlostjo. Če gre za odkup terjatve s strani banke, si banka za odkup zaračuna diskont in nadomestilo za odkup terjatev. Strošek je odvisen od tveganja dolžnika, roka zapadlosti terjatve in nekaterih drugih dejavnikov. Sredstva pa so nato lahko na računu podjetja še isti dan. Taka oblika financiranja je zelo dobrodošla za mlada podjetja, ki potrebujejo sredstva za rast, imajo kupce z dobrimi bonitetami. Stroški odkupa terjatev so lahko tudi nižji od kratkoročnega kredita, če ima dolžnik podjetja boljšo boniteto. Na začetku podjetniške poti je nižja bonitetna ocena precej pogost pojav.

Spletna aplikacija NLB Odkup terjatev
Da bi sam postopek bančnega odkupa terjatev potekal nekoliko enostavneje, so pri NLB podjetjem ponudili e-odkup terjatev prek spletne aplikacije NLB Odkup terjatev. Sam postopek je tako zdaj avtomatiziran in digitaliziran, predvsem pa je lažje razumljiv tistim, ki se z odkupom terjatev še nikoli niso srečali. Za uporabo aplikacije se mora podjetje najprej registrirati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, nato pa poteka vse v elektronski obliki, vključno s podpisovanjem.

Aplikacijo podjetnik/podjetje lahko uporablja bodisi kot kupec bodisi kot prodajalec terjatev. Kot prodajalec uporabnik nastopa kot podjetje, ki je kupcu prodalo izdelke/storitve in ima zanje odprte nezapadle terjatve. Kot kupec pa kot podjetje, ki je kupilo izdelke/storitve prodajalca. V primeru prodaje terjatev je z NLB-jem potrebno podpisati še okvirno pogodbo o odkupu terjatev, v kateri se določijo limiti za odkupe terjatev in drugi pogoji, po katerih bo NLB odkupovala terjatve.

Kako poteka odkup terjatev v spletni aplikaciji?
Podjetje, ki želi prodati terjatve (prodajalec), odpre zahtevek v aplikaciji, izpolni zahtevane podatke, priloži skenirane račune in zahtevek odda. Nato banka pregleda zahtevek in ga potrdi, če je ta ustrezen. Avtomatsko se ustvarita dva dokumenta: pogodba o odkupu terjatev in izjava o odkupu terjatev, ki jo morata podpisati kupec in prodajalec. Prodajalec pregleda pogodbo in izjavo ter jo elektronsko podpiše. Aplikacija nato k pregledu in podpisu izjave o odkupu terjatev pozove še kupca (razen pri tihem odkupu). Kupec nato v aplikaciji pogleda račune, ki jih je predložil prodajalec, ter podpiše izjavo (posamezno ali kolektivno) in s tem poda soglasje za prenos terjatev od prodajalca na banko.

Sorodni članki

Komentiraj

Anti-Spam: