Posts Tagged ‘Koncentracija kapitala’

AVK je United Group zaradi prepozne priglasitve koncentracije programov Sport Klub naložila globo v višini 3.7 mio €

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je družbi United Group zaradi prepozno priglašene koncentracije kapitala, ki izhaja iz dejavnosti izdajanja 13-ih športnih programov iz sheme Sport Klub, naložila plačilo globe v višini 3.7 milijona €. Pri Agenciji so zapisali: »Agencija je vodila prekrškovni postopek zoper pravno osebo UML – United Media Ltd. s sedežem na Cipru […]