Posts Tagged ‘ZRC-SAZU’

Pravni terminološki slovar – poznate pravne termine, kot so oblični pravni posel, putativni silobran, napeljevanje, teorija ultra vires, firma, prokura …

Pravni terminološki slovar je prvi terminološki slovar v Sloveniji s pravnimi definicijami. Obsega več kot 10.000 slovarskih sestavkov iz slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme. Slovar je v marcu 2018 izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. V osnovi za pravnike, a koristen za vse Slovar, ki ga je ustvarilo 36 avtorjev in […]

Fran – Slovenski slovarski portal je v decembru 2017 dobil različico 5.0 – SSKJ2, eSSKJ in ePravopis, pa še cel kup drugih novosti

Fran, slovenski slovarski portal je marsikdo že shranil med zaznamke in ga tako posvojil kot del obveznega gradiva, vsi ostali pa to le storite, saj je Fran resnično zelo uporaben. Z decembrsko posodobitvijo na različico 5.0, pa je dobil še nekaj novih izboljšav. ZRC SAZU Frana Ramovša, ki skrbi za portal Fran, bo portal sedaj […]

Kako se pišejo blagovne znamke in izdelki, z veliko ali malo začetnico?

Kako se pišejo blagovne znamke in izdelki? Ali jih pišemo z veliko ali z malo začetnico je vprašanje, ki se postavlja ob branju 147. pravila v Slovenskem pravopisu iz leta 2001, ki pravi tole: Z malo začetnico pišemo: – industrijskih izdelkov ipd., nastala iz imen podjetij in trgovskih znamk, kadar se ne uporabljajo kot imenovalni […]