Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gradnjo novega potniškega terminala na ljubljanskem letališču | UPORABNA STRAN

Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gradnjo novega potniškega terminala na ljubljanskem letališču

Fraport Slovenija d.o.o., družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je zavrnila vseh šest pravočasno prijavljenih ponudb za gradnjo novega potniškega terminala, je razvidno iz sklepa o zavrnitvi prijav v postopku javnega naročila »GOI dela za razširitev potniškega terminala«.

Razlog je novost v praksi Državne revizijske komisije
Kot so zapisali v sklepu o zavrnitvi je Državna revizijska komisija 29.11.2018 sprejela Sklep št 166/2018, iz katerega izhaja, da je po roku za oddajo ponudb/prijav nedopustno dopolnjevanje oz. spreminjanje/ponudb prijav v pogledu postavk oz. elementov, ki so gradniki cen na enoto, podanih v popisu del (kalkulativni elementi). Fraport Slovenija pa je v razpisu od prijaviteljev že v fazi prijave zahteval predložitev razčlenitve in navedbe kalkulativnih elementov.

Omenjeni sklep po besedah Fraporta predstavlja novost v praksi DRK s katero so bili naročnik in prijavitelji seznanjeni po roku za oddajo prijav in zato te spremembe niso mogli upoštevati pri pripravi prijav. Hkrati pa so pri Fraportu ugotovili, da je ob upoštevanju odločitve DRK njihova razpisna dokumentacija nejasna v pogledu vprašanja, ali bi podani kalkulativni elementi morali obvezno izkazovati podane cene na enoto iz popisa del iz vsake prijave ob analizi cen. Zato so se odločili, da na svoji strani, ki ni usmerjena v kateregakoli od prijaviteljev, zavrnejo vse prijave in takoj po poteku roka za pravno varstvo zoper to odločitev, ponovijo postopek javnega naročanja.

Novosti v novem razpisu
Hkrati so pri Fraportu zapisali, da bodo v ponovljenem razpisu med drugim določili, da se bo po priznanju sposobnosti o ceni prijave oz. ponudbe pogajal z vsemi usposobljenimi prijavitelji in ne zgolj s tremi, kar bo omogočilo večjo konkurenco med prijavitelji. Prav tako bo predvidoma izločil določila glede pogajanj o predmetu naročila in se bo pogajal zgolj o ceni prijav oz. ponudb, kar je po njihovih besedah najtransparentnejši način izvedbe postopka s pogajanji.

Kdo je je prijavil na razpis?
*skupna prijava GIC gradnje d.o.o. in Elcom d.o.o.
*skupna prijava GP KRK d.d., Hrvaška in CBE d.o.o.
*skupna prijava Kolektor Koling d.o.o. in CGP d.o.o.
*skupna prijava Pomgrad d.d. in GGD d.d.
*Strabag d.o.o.
*skupna prijava VG5 d.o.o in Remont d.o.o.

Foto: Fraport Slovenija

Sorodni članki

4x komentirano

  1. […] Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gra… (0) Fraport Slovenija d.o.o., družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je zavrnila vseh […]

  2. […] Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gra… (1) Fraport Slovenija d.o.o., družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je zavrnila vseh […]

  3. […] Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gra… (2) Fraport Slovenija d.o.o., družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je zavrnila vseh […]

  4. […] Fraport Slovenija je zaradi novosti v praksi Državne revizijske komisije zavrnil vse prijave za gra… (3) Fraport Slovenija d.o.o., družba, ki upravlja ljubljansko letališče, je zavrnila vseh […]

Komentiraj

Anti-Spam: