Microsoft podaljšal rok trajanja XP-ju do 30 maja 2009