Monopoly City Streets je spletna inačica Monopolija+Google Maps