Mozilla Weave sinhronizira Firefox–priljubljeno, zgodovina, in mnogo drugega