Samsung C3060 z velikim črkami in številkami v paketu penzion plus by Mobitel