Spektakel na ledu Holiday on ice-Mystrery 29. in 30. 1.10 –Hala Tivoli- karte