Obcetne luči, ki delujejo s počjo vetrne turbine in seveda avtov