15. sejem FLORA, 9. sejem POROKA in 6. sejem ALTERMED od 19. do 21.3.2010 by Celjski sejem