Mobitel s 1.5.2010 uvaja princip pravične uporabe (fare use policy) za internetni prenos podatkov-sprememba splošnih pogojev