Kako ločevati/odlagati odpadke?-recikliranje stekla, kozarcev, steklenic… 4/6