Vodna turbina privezana na dno morja pridela do 500 KW na uro-Deep Green