Univerzalni plačilni nalog-UPN bo s 1.11.2010 združil posebno položnico, plačilni nalog in tuje plačilno navodilo