Nov NLB Klik prinaša nove funkcije in nov izgled, a so na vidiku tudi začetne težave