Petrol začel s prodajo električne energije-cena elektrike, paketi, izračun, naročilo