Pogledi Slovenije-23.9.2010-o poplavah v Sloveniji (Vič, Barje, Laško, Kostanjevica na Krki…)