Očistimo Slovenijo ponovno potrebuje pomoč pri posodobitvi nacionalnega registra odlagališč