Plastični kirurg Dr. Hajnal Kiprov s precej »plastično« vizitko