Mini rastlinjak za restavracije lahko vzgoji 20.000 glav solate na leto