Robida (BlackBerry) in Jabolko (Apple) sta se pokvarila ter angleški humor-video