Skener golote by Yepp-Yepp in DIMOCO oz. še ena neuporabna aplikacija