Kupujete v Tušu in kličite brezplačno oz. kako € spremeniti v MIN/SMS/MMS/MB