Burger King Ljubljana, Slovenija je s preko 2500 kupci presegel pričakovanja