Benetton Megastore, BTC Ljubljana-ena večjih Benettonovih trgovin v zahodni Evropi