Do ugotovitve za katero bakterijo gre že v dveh urah in ne več dneh