LTE 2600 testiranje s Simobilom na novinarski konferenci s hitrostjo do 104 Mbps by Simobil