Raziskava je pokazala, da je skoraj 80% študentov že bilo udeleženih v sextingu