Gmail 2.3.5 za Android prinaša kup novosti (boljša izraba baterije, izpopolnjena obvestila…)