Skype 2.6 for Android prinaša kar nekaj novosti (samodejno vpisovanje, pošiljanje slik, videa..)